BABYLOOK plavecké jasličky
Mobil: +421 903 512 443
           +421 908 357 808
www.babylook.sk
Záväzná prihláška a čestné prehlásenie

 

Čestne prehlasujem, že som si vedomý(á) právnej zodpovednosti za svoje dieťa, ktoré týmto záväzne prihlasujem do kurzu(ov) "plávania" dojčiat a batoliat.


Meno a priezvisko dieťaťa:
 
Dátum narodenia:
 
Bydlisko:
 
Tel. číslo:
 
E-mail:
 
Mesto, v ktorom sa zúčastním plávania:
 

Ďalej prehlasujem, že som bol(a) oboznámený(á) so zásadami spolupráce, dodržiavaním hygieny, organizačnými záležitosťami a bezpečnostnými opatreniami. Bol(a) som upozornený(á), že v prípade nedodržiavania hygienických opatrení budem vylúčený(á) z kurzu bez nároku na náradu škody.


Rovnako prehlasujem, že z pravidelných prehliadok dieťaťa lekárom MUDr. v poradni detského zdravotného strediska nie som si vedomý(á) žiadnej prekážky z hľadiska zdravotného stavu dieťaťa, ktorá by znemožňovala vykonávať vyššie uvedenú činnosť. Zaväzujem sa, že budem dochádzať s dieťaťom do kolektívu v dobrom zdravotnom stave.

Čestne prehlasujem, že sme v poslednej dobe neprišli do styku so žiadnou infekčnou chorobou.


OTEC:

Priezvisko a meno:
 
Dátum narodenia:
 
Číslo OP:
 
Povolanie:
 

MATKA:

Priezvisko a meno:
 
Dátum narodenia:
 
Číslo OP:
 
Povolanie:
 

Dizajn a programovanie: webHANDS